VIZIUM - vieta, kur tehnoloģijas māca, iedvesmo un iepriecina

Ventspils zinātnes centrs VIZIUM aicina klases uz bezmaksas STEM darbnīcām

Ventspils zinātnes centrs VIZIUM 23. – 26. janvārī aicina 1. – 12. klašu skolēnus no visas Latvijas piedalīties bezmaksas STEM darbnīcās, kurās būs iespēja gūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par blīvumu, robotiem, tiltu uzbūvi un konstrukcijām, kā arī par šifrēšanas veidiem un pielietojumu. Dodoties ekskursijā uz VIZIUM, tiek sniegta iespēja pieteikties transporta izdevuma kompensācijai!

Radošās STEM darbnīcas norisināsies no 23. līdz 26. janvārim plkst. 10.00 un 12.00. Nodarbības ilgums ir 60 minūtes. Pieteiktajā grupā nevar būt vairāk par 30 personām. Vietu skaits ierobežots!

  • 23.01. plkst. 10.00 un 12.00 “Blīvums”

Darbnīca sniegs teorētiskas un praktiskas zināšanas par blīvumu un tā izpausmēm dabā. Pamatinformācija par blīvuma jēdzienu, dalība eksperimentos, blīvuma varavīksnes veidošana, veicinot izpratni par šo fizikas principu.

  • 24.01. plkst. 10.00 un 12.00 “Roboti”

Darbnīcā skolēni iepazīs robotu darbības principus un funkcijas. Praktiska darbošanās, izmantojot Codey Rocky un mBot2 robotus, kā arī programmēšanas prasmju pilnveidošana.

  • 25.01. plkst. 10.00 un 12.00 “Tilti”

Tiltu veidu iepazīšana ar uzsvaru uz konstrukcijām, to nozīmi un tiltu būvēšanu. Darbnīcas ietvaros skolēniem būs iespēja attīstīt matemātikas, fizikas, inženierijas prasmes, veidojot unikālus tiltus un pārbaudot to izturību.

  • 26.01. plkst. 10.00 un 12.00 “Šifrēšana”

Darbnīcā skolēni iepazīs šifrēšanas veidus un to pielietojumu - tiks sagatavots ziņojuma saturs un, izmantojot šifrēšanas algoritmus, apgūtas prasmes šifrētas informācijas pārvēšanā atpakaļ atklātā tekstā, kā arī veicināta izpratne par datu drošību.

Pieteikties radošajām STEM darbnīcām iespējams, aizpildot anketu šeit: adre.se/pieteiktiesstemdarbnicam.

Lai izglītojošās zinātnes centra aktivitātēs būtu iespēja piedalīties skolēniem no visas Latvijas, projekta ietvaros tiek sniegta iespēja pieteikties transporta izdevumu kompensācijai, kas pieejama ne tikai apmeklējot konkrētās STEM darbnīcas, bet arī dodoties vadītā ekskursijā uz VIZIUM ekspozīcijas zāli. Ar transporta izdevumu kompensācijas nolikumu iespējams iepazīties šeit: www.adre.se/ekskursijunolikums. Lai pieteiktos ekskursijai un transporta izdevumu kompensācijai, nepieciešams aizpildīt anketu šeit: www.adre.se/piesakies. VIZIUM piedāvājumu klasēm iespējams apskatīt šeit: https://vizium.lv/excursions.

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” ietvaros.

Informējam, ka Ventspils Digitālā centra rīkoto publisko pasākumu laikā informācijas atklātības nodrošināšanai un ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem, publicitātei, mārketingam un intervijām, var tikt veikta fotografēšana, video vai audiovizuāla fiksācija. Fotoattēli un video var tikt izvietoti Ventspils Digitālā centra un Ventspils zinātnes centra VIZIUM mājas lapā, sociālajos tīklos, kā arī drukātajos izdevumos.