Projekts "Inovācijas centra
izveidošana Ventspilī"

Projekts “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī”

 

Projekta numurs: NFI//IC/VIAA/2020/1
Programma:  Pētniecība un izglītība, Inovāciju centri

Ieviešanas periods: 2020. gada 24. jūlijam - 2023. gada 23. jūlijam

Projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” mērķis ir:

·       veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika), dabaszinātņu un informācijas tehnoloģiju (IT) jomās;

·       sadarbībā ar Bergenas zinātnes centru “VilVite” (Norvēģija) izveidot Inovāciju centru Ventspilī, izstrādāt un īstenot izglītojošās programmas un citus izglītojošus un interaktīvus pasākumus, piemēram, tehniski radošās darbnīcas un zinātnes šovus.

Projekta kopējais apjoms ir EUR 2 011 676, no kurām:

·       Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums EUR 1 538 931,80

·       Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums EUR 271 576,20

·       Ventspils valsts pašvaldības līdzfinansējums EUR 201 168

Projekta apraksts

20 dažādu mācību programmu izstrāde un aprobācija STEM jomas apguvei pirmsskolas vecuma bērniem, sākumskolai, pamatskolai, vidusskolai un studentiem. Katrai vecuma grupai izstrādātas 4 dažādas programmas šādās jomās: zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika. Mācību programmas sasaistītas ar projekta ietvaros iegādāto mobilo demonstrēšanas aprīkojumu, lai mācību programmas ietvaros veiktu interaktīvas un praktiskas aktivitātes, kas ļaus praktiski izmēģināt un redzēt skolā un citur teorētiski apgūtu materiālu vai dzirdētu informāciju. 

Papildus tam ģimenēm ar bērniem un sabiedrībai kopumā izveidotas 12 interaktīvas izglītojošas aktivitātes – tehniski radošās darbnīcas un zinātnes šovi.

Lai popularizētu izveidotās izglītojošās programmas un aktivitātes, veikta vērienīga mārketinga kampaņa un organizēti dažādi Inovācijas centra un mācību programmu popularizēšanas pasākumi.

Plānots, ka projekta ietvaros tiks informēti un izglītoti vismaz 230 Latvijas pirmsskolas vecuma bērnu, skolēnu, studentu un vismaz 57 Latvijas pedagogi.

Projekta partneri: Bergenas zinātnes centrs “VilVite” un Ventspils Augstskola. 

Kontaktpersona:
Kristīne Bergmane-Korāte
IT klastera vadītāja
e-pasts: 
kristine.bergmane-korate@ventspils.lv

Plašāka informācija par Norvēģijas finanšu instrumenta programmām tīmekļvietnē www.eeagrants.lv un www.norwaygrants.lv.