VIZIUM - vieta, kur tehnoloģijas māca, iedvesmo un iepriecina

VENTSPILS ZINĀTNES CENTRA VIZIUM APMEKLĒŠANAS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI

 1. Ventspils zinātnes centrs VIZIUM ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Digitālais centrs” (turpmāk – Ventspils Digitālais centrs) struktūrvienība.
 2. Šie noteikumi nosaka zinātnes centra VIZIUM sekmīgu darbību un tā apmeklēšanas kārtību.
 3. Apmeklētāju pienākums ir ievērot zinātnes centra VIZIUM iekšējās kārtības un drošības noteikumus un darbinieku norādījumus.
 4. Iegādājoties zinātnes centra VIZIUM ieejas biļeti, apmeklētājs apliecina, ka ir iepazinies ar zinātnes centra VIZIUM kārtības noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
 5. Vecāki vai aizbildņi ir atbildīgi par bērnu iepazīstināšanu ar noteikumiem, to ievērošanas nodrošināšanu, kā arī bērnu rīcību un pieskatīšanu zinātnes centrā, eksponātu izmantošanas laikā atrodoties pārskatāmā attālumā no bērna.
 6. Apmeklētājiem ar cieņu jāizturas pret zinātnes centra VIZIUM darbiniekiem un citiem apmeklētājiem, kā arī zinātnes centra inventāru un ekspozīciju.
 7. Apmeklētājiem ir jāievēro rindas kārtība pie zinātnes centra VIZIUM kasēm un eksponātiem.
 8. Zinātnes centrs VIZIUM ir pieejams apmeklētājiem šādā darba laikā:

Pirmdienās: no plkst. 10:00 līdz plkst. 19:00

Otrdienās: no plkst. 10:00 līdz plkst. 19:00

Trešdienās: no plkst. 10:00 līdz plkst. 19:00

Ceturtdienās: no plkst. 10:00 līdz plkst. 19:00

Piektdienās: no plkst. 10:00 līdz plkst. 19:00

Sestdienās: no plkst. 10:00 līdz plkst. 19:00

Svētdienās: no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00

Ziemas sezonā (1. novembris - 31. marts) zinātnes centrs VIZIUM pirmdienās ir slēgts.

 1. Zinātnes centra VIZIUM autostāvvietā apmeklētājiem transportlīdzekli zinātnes centra apmeklējuma laikā iespējams novietot bez maksas.
 2. Ieeja ekspozīciju zālēs ir iespējama, uzrādot derīgu zinātnes centra VIZIUM biļeti. Biļetes zinātnes centra VIZIUM apmeklējumam ir iespējams iegādāties:
  1. 10.1. zinātnes centra VIZIUM biļešu kasēs, apmaksu veicot skaidra naudā (tikai euro) vai izmantojot bankas maksājumu kartes. Drošības apsvērumu dēļ zinātnes centra VIZIUM personāls var atteikt klientam pieņemt banknotes ar nominālu EUR 100 un vairāk;
  2. 10.2. zinātnes centra VIZIUM mājas lapā www.vizium.lv sadaļā "Biļetes", veicot apmaksu ar piedāvātajiem apmaksas veidiem;
  3. 10.3. zinātnes centra VIZIUM dāvanu kartes formā, apmaksu veicot skaidrā naudā (tikai euro) vai izmantojot bankas maksājumu kartes. Elektroniskās dāvanu kartes iespējams iegādāties zinātnes centra VIZIUM mājas lapā www.vizium.lv sadaļā "Biļetes", veicot apmaksu ar piedāvātajiem apmaksas veidiem.
 3. Iesniedzot ventus, tiek piemērota atlaide ekspozīcijas zāļu apmeklējumam – iesniedzot 100 ventus iespējams saņemt EUR 1,00 atlaidi no biļetes vērtības.
 4. Iegādājoties biļetes ar atlaidi, zinātnes centra VIZIUM kasē jāuzrāda dokuments, kas apliecina, ka persona ir tiesīga izmantot attiecīgo atlaidi.
 5. Zinātnes centra VIZIUM biļete ir derīga 4 stundas – šajā laikā apmeklētājs var iziet un ienākt ekspozīciju zālēs neierobežotu reižu skaitu.
 6. Zinātnes centrs VIZIUM neuzņemas atbildību par nozaudētām biļetēm. Biļetes netiek dublētas un/vai izsniegtas to kopijas.
 7. Bērni līdz 13 gadu vecumam zinātnes centra VIZIUM Mazo pētnieku galerijā var uzturēties tikai vecāku vai aizbildņu klātbūtnē.
 8. Zinātnes centrā VIZIUM aizliegts:
  1. 16.1. lietot virtuālās realitātes eksponātus “Zīmēšana virtuālajā realitātē”, “VR nobrauciens” un “Virtuālais ceļojums”, ja bērna augums ir mazāks par 140cm;
  2. 16.2. bojāt zinātnes centra VIZIUM inventāru un ekspozīciju;
  3. 16.3. skriet, kliegt un traucēt citus apmeklētājus;
  4. 16.3. ēst, dzert zinātnes centra telpās, izņemot vestibilu un kafejnīcas zonu;
  5. 16.5. nepamatoti traucēt zinātnes centra VIZIUM darbiniekus to tiešo darba pienākumu izpildes laikā vai novērst to uzmanību;
  6. 16.6. aizskart vai draudēt citiem apmeklētājiem un/vai zinātnes centra VIZIUM darbiniekiem ar savu valodu vai uzvedību;
  7. 16.7. smēķēt ( t.sk., elektroniskās cigaretes) iekštelpās un tuvāk par 10m no visām zinātnes centra VIZIUM ieejām;
  8. 16.8. iekštelpās braukt ar skrituļdēli, skrituļslidām, divriteni un/vai citām ierīcēm (izņemot zinātnes centra VIZIUM ekspozīcijā izvietotās ierīces);
  9. 16.9. zinātnes centra telpas apmeklēt ar dzīvniekiem;
  10. 16.10. uzturēties centrā, esot apreibinošo vielu ietekmē;
  11. 16.11. ienest un lietot centrā alkoholiskus dzērienus;
  12. 16.12. ienest priekšmetus, aukstos ieročus un/vai šaujamieročus, narkotiskās vielas, t.sk., šļirces un citus asus priekšmetus, kas var apdraudēt citu personu drošību;
  13. 16.13. izplatīt ar Ventspils Digitālā centra administrāciju nesaskaņotas brošūras vai citu literatūru.
 9. Zinātnes centra VIZIUM darbiniekiem ir tiesības:
  1. 17.1. norādīt un aizrādīt klientam (-iem) par viņu uzvedību un/vai rīcību, kas neatbilst zinātnes centra VIZIUM noteikumiem vai kas traucē citus apmeklētājus (atkārtotu pārkāpumu gadījumos – izraidīt apmeklētāju no zinātnes centra VIZIUM);
  2. 17.2. ar personas piekrišanu pārbaudīt aizdomīgus priekšmetus un aizliegt tos ienest zinātnes centrā VIZIUM;
  3. 17.3. ar personas piekrišanu pārmeklēt apmeklētāju somas, ja rodas bažas par to saturu;
  4. 17.4. neatmaksājot naudu par biļeti (-ēm), izraidīt no zinātnes centra VIZIUM personas, kas pārkāpj zinātnes centra VIZIUM noteikumus, traucē sabiedrisko kārtību, atrodas acīmredzamā alkohola reibumā vai traucē pārējos zinātnes centra apmeklētājus (nopietna pārkāpuma gadījumā – izsaukt apsardzi un aizturēt vainīgo, līdz ierodas policija);
  5. 17.5. nepārdot biļeti un attiekties apkalpot personu, ja tā atrodas acīmredzamā alkohola reibumā un/vai traucē sabiedrisko kārtību (šādos gadījumos nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atmaksāta);
  6. 17.6. nepārdot biļeti personai, kura neievēro personīgo higiēnu vai vispārējos epidemioloģiskos drošības noteikumus;
  7. 17.7. nepārdot biļeti personai, kas pārkāpj zinātnes centra VIZIUM kārtības noteikumus, kā arī gadījumos, ja tiek konstatēta krāpniecība;
  8. 17.8. par noteikumu prasību neievērošanu, inventāra un eksponātu bojāšanu, traucējošu uzvedību u.c. pārkāpumiem vainīgo drīkst izraidīt no zinātnes centra VIZIUM vai saukt pie atbildības LR normatīvo aktu paredzētajā kārtībā.
 10. Zinātnes centrs VIZIUM ir publiska pasākuma vieta, kurā var tikt fotografēts un filmēts; fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti Ventspils Digitālā centra tiesisko interešu aizstāvības un publicitātes vajadzībām.
 11. Zinātnes centra VIZIUM apmeklētāji, atrodoties centrā,  drīkst fotografēt un filmēt savu pieredzi tikai nekomerciālai lietošanai. Komerciālu materiālu veidošanai ir jāsaņem iepriekšēja rakstiska atļauja no Ventspils Digitālā centra mārketinga speciālistiem.
 12. Zinātnes centra VIZIUM administrācijai ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt:
  1. 20.1. zinātnes centra darba laiku;
  2. 20.2. biļešu cenas;
  3. 20.3. papildu atvieglojumus un atlaides klientiem, kas pieder noteiktām grupām;
  4. 20.4. ekspozīciju zālēs pieejamo eksponātu klāstu.
 13. Apmeklētāju pienākums ir atbildīgi novērtēt savas un sava bērna spējas pirms eksponāta izmēģināšanas. Sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu apstākļu gadījumā lūgums vērsties pie apkalpojošā personāla.
 14. Eksponātu tehnisku kļūdu gadījumā nepieciešams informēt zinātnes centra VIZIUM personālu.
 15. Rīcība ārkārtas situācijās, tai skaitā gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība:
  1. 23.1. nekavējoties ziņot par ārkārtas situāciju zinātnes centra VIZIUM darbiniekiem;
  2. 23.2. sekot zinātnes centra VIZIUM darbinieku norādījumiem.
 16. Zinātnes centra VIZIUM telpās atrastās mantas tiek glabātas 1 mēnesi; pēc šī termiņa mantas tiek ziedotas labdarībai vai utilizētas.
 17. Zinātnes centra VIZIUM ģērbtuves skapīšu atslēgas obligāti ir jānovieto atpakaļ tām atbilstošo skapīšu slēdzenēs.
 18. Atkritumus drīkst mest tikai tiem speciāli paredzētās atkritumu tvertnēs, kas izvietotas gan ekspozīciju zālēs, gan vestibilā, gan tualetēs.