VIZIUM - vieta, kur tehnoloģijas māca, iedvesmo un iepriecina

VIZIUM aicina pedagogus piedalīties bezmaksas apmācībās “Zinātnes centrs kā rīks lietpratības izglītības īstenošanai”

Ventspils zinātnes centrs VIZIUM aicina pedagogus piedalīties bezmaksas apmācībās “Zinātnes centrs kā rīks lietpratības izglītības īstenošanai”, kur būs iespēja iepazīties ar zinātnes centra sniegtajām iespējām dažādu mācību tēmu apgūšanai un izveidot savam priekšmetam atbilstošu mācību materiālu sasaistē ar zinātnes centra VIZIUM ekspozīciju.

Apmācību laikā pedagogi tiks iepazīstināti ar zinātnes centra konceptu un saturu, kā arī tiks apskatītas dažādas metodes zinātnes centra apmeklējuma sasaistei ar mācību procesu. Skolotājiem, izmantojot dažādus ērtus un vienkāršus digitālos rīkus, būs iespēja izveidot savu mācību materiālu, ko izmantot ar saviem skolēniem, apmeklējot zinātnes centru VIZIUM.

Apmācības norisināsies 27. oktobrī plkst. 10.00 – 13.00 zinātnes centra VIZIUM 2. stāvā. Pieteikties iespējams, aizpildot anketu: www.adre.se/pieteiktiesekskursijai.  Apmācībās aicināti piedalīties pedagogi no visas Latvijas, tiek piedāvāta iespēja pieteikties arī transporta izdevumu kompensācijai.

Apmācību “Zinātnes centrs kā rīks lietpratības izglītības īstenošanai” programma:

  • Ievads. Tēmas aktualizācija.
  • Zinātnes centra koncepts un sasaiste ar izglītības procesu.
  • Iepazīšanās ar zinātnes centra VIZIUM saturu:
    • apmācību dalībnieki kopā ar pasniedzēju dodas uz ekspozīcijas zāli, iepazīstas ar ekspozīciju, tematiskajām galerijām.
  • Mācību materiālu izveide:
    • darbs grupās - digitāla mācību materiāla izveide, kas var būt paredzēts gan izmantošanai VIZIUM apmeklējuma laikā, gan pirms vai pēc tā (var būt sagatavošanās vai pārbaudes materiāls). 
  •  Prezentēšana un atgriezeniskā saite.

Mācību saturs ir veidots, lai pedagogus iepazīstinātu ar noderīgiem rīkiem Skola2030 jaunās mācību pieejas īstenošanai, celtu pedagogu digitālo pratību un veicinātu profesionālo pilnveidi, kā rezultātā pedagogs kļūst kompetentāks nodrošināt skolēniem mūsdienīgas lietpratības izglītību.

Projekta ietvaros tiek sniegta iespēja pieteikties transporta izmaksu kompensācijai. Ar transporta izmaksu kompensācijas un pieteikšanās kārtības nolikumu var iepazīties šeit: https://adre.se/ekskursijunolikums.

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” ietvaros.

Informējam, ka Ventspils Digitālā centra un zinātnes centra VIZIUM rīkoto pasākumu un apmācību laikā informācijas atklātības nodrošināšanai un ilustratīvi mākslinieciskiem mērķiem, publicitātei, mārketingam un intervijām, var tikt veikta fotografēšana, video vai audiovizuāla fiksācija. Fotoattēli un video var tikt izvietoti Ventspils Digitālā centra mājas lapā  www.digitalaiscentrs.lv, zinātnes centra VIZIUM mājas lapā www.vizium.lv, kā arī sociālajos tīklos Facebook, Instagram un TikTok.