VIZIUM - vieta, kur tehnoloģijas māca, iedvesmo un iepriecina

VIZIUM ekspozīcija pārsteigs ar tehnoloģiju dažādību

Jau pavisam drīz Ventspils zinātnes centrs “VIZIUM” sagaidīs savus pirmos apmeklētājus, tāpēc šobrīd eksponātu zālē turpinās darbs pie eksponātu testēšanas, lai jau jūnija beigās tos varētu izmēģināt ikviens ventspilnieks un pilsētas viesis. Veidojot mūsdienīgu un interaktīvu saturu zinātnes centram VIZIUM, šopavasar noslēdzies vērienīgs Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta finansētā projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” posms.

Darbs pie ekspozīcijas izstrādes bija sācies pirms vairākiem gadiem, kad pašvaldības veidota ekspertu grupa apceļoja vairākus pasaules zinātnes centrus, lai novērtētu tur redzētos eksponātus un smeltos iedvesmu idejām Ventspils zinātnes centra eksponātiem. 

Zinātnes centrā VIZIUM ekspozīcijas izstrādē īpašs uzsvars likts uz tehnoloģijām. Zinātnes centra eksponāti ir izvēlēti, lai apmeklētājam ļautu izmēģināt, izjust, aptaustīt un izdzīvot jaunu pieredzi, ko dzīvē bieži vien nebūs pat mēģinājuši, tādējādi ļaujot labāk izprast viedās tehnoloģijas, matemātiku, fiziku, ģeogrāfiju un dabaszinātnes, un jau no mazotnes veicinātu zināšanu attīstību un izpratni STEM jomā. Eksponāti ir gan izglītojoši, gan interaktīvi, un tie tiks iekļauti izglītības un mācību programmās kā svarīga sastāvdaļa mācību priekšmetu apguvē. Salīdzinot ar citiem zinātnes centriem Latvijā un pasaulē, zinātnes centra VIZIUM ekspozīcija atšķiras ar to, ka tā visa veidota kā viens vienots arhitektonisks risinājums, kā arī ekspozīcijā plašāk un vairāk integrētas dažādas tehnoloģijas, piemēram, virtuālā realitātē.

Pie zinātnes centra ekspozīcijas ražošanas un uzstādīšanas strādā apvienība “Nākotnes laboratorija FUTURELAB”, kurā vienojušies vairāki uzņēmumi : SIA “DJA”, SIA “Solavi”, SIA “Jura Podnieka studija”, SIA “Overly” un SIA “AD Production” (Yes We Can). Eksponātu ražotāji rūpīgi seko līdzi ne tikai eksponātu ražošanas un izstrādes procesam, bet arī to uzstādīšanai un testēšanai. Uzņēmumi kopā strādā ne pirmo reizi, katram noklājot savu segmentu, kā tehnoloģijas, programmēšana, multimediji, ekspozīcija un dizains. Darbs pie eksponātu izstrādes ir aizraujošs un izaicinājumu pilns, jo visa ekspozīcija tika būvēta no jauna, nevis iegādāta kā gatavs risinājums. Tas pievieno eksponātiem papildus vērtību un padara zinātnes centru unikālu.,Eksponātu ražošanā uzsvars likts uz unikalitāti, līdz ar to liels darbs ieguldīts, lai izsvērtu, ko apmeklētājs darīs pie katra no eksponātiem, kā jutīsies un kādu informāciju no tā iegūs. Ņemot vērā vecuma, svara atšķirības un citus parametrus, kas būs vērojamas apmeklētāju vidū, ražotājiem nācās atrast “zelta vidusceļu”, lai zinātnes centrā interesanti būtu ikvienam.

Kopumā zinātnes centrā būs apskatāmi vairāk nekā 80 eksponāti, no kuriem 52 tiek finansēti ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu. Visi eksponāti būs izvietoti 7 galerijās: veselīga dzīvesveida galerija, bērnu galerija, viedo tehnoloģiju galerija, fizikas un matemātikas galerija, ģeogrāfijas un pasaules galerija, cilvēka sevis uztveres galerija, kā arī simulatoru zona.

Papildus eksponātu izstrādei projekta ietvaros turpinās darbs pie mācību programmu izstrādes, kur kopumā tiks izstrādātas un aprobētas 20 izglītojošas mācību programmas dažāda vecuma bērniem un pedagogiem, kā arī 12 izglītojošu aktivitāšu izstrādes ģimenēm ar bērniem un sabiedrībai kopumā – 6 tehniski radošās darbnīcas un 6 zinātnes šovi. Šajās nodarbībās apmeklētāji varēs paplašināt skolā apgūtās zināšanas, gan izzinot eksponātus, gan veicot dažādus eksperimentus.

 

Projektu “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” plānots realizēt līdz 2023. gadam un tā kopējā summa ir EUR 2 011 676, t.sk. Norvēģijas finanšu instrumenta un valsts budžeta finansējums 90% apmērā no attiecināmajām izmaksām (no tā 85% jeb EUR 1 538 932 – Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums un 15% jeb EUR 271 576 valsts budžeta finansējums) – EUR 1 810 508. Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām – EUR 201 168.

Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.

#EEANorwayGrants #EEANorwayGrantsLatvia