VIZIUM - vieta, kur tehnoloģijas māca, iedvesmo un iepriecina

Jauno dabaszinātņu pētnieku centrs aicina jauniešus pieteikties nodarbībām

Sākoties jaunajam mācību gadam, Jauno dabaszinātņu pētnieku centrs aicina 10. - 12. klašu skolēnus uz interesantām nodarbībām zinātnes centrā VIZIUM, kur jauniešiem būs iespēja papildināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi, apgūstot robotikas, inženierzinātņu, elektronikas un astronomijas pamatus, tādējādi veicinot izpratni par dažādām STEM jomām.

Katrā nodarbībā tiks apskatīta konkrēta tēma, tās vadīs pieredzes bagāti zinātnieki, vadošie pētnieki no Ventspils Augstskolas, kā arī pieaicinātie vieslektori un eksperti no Latvijas Astronomijas biedrības, Baldones observatorijas u.c. vietām. Teorētiskās un praktiskās nodarbības sniegs vērtīgu zināšanu bāzi un būs noderīgas jauniešiem, kuri interesējas par dabaszinātnēm, tehnoloģijām, elektroniku, matemātiku, loģisko domāšanu un programmēšanu.

Jauno dabaszinātņu pētnieku centra nodarbību tēmas:

 • Praktisks ievads attēlu apstrādē.
 • Praktisks ievads mašīnmācībā.
 • Konvolūcijas neironu tīkli.
 • Zvaigžņu dzimšana.
 • Plazmas un magnētiskie lauki.
 • Saules pētījumi katram.
 • Lineārās algebras šarms.
 • Planetārie miglāji, pārnovas, neitronu zvaigznes, melnie caurumi.
 • Vai esam vieni Visumā?
 • Galaktikas kolonizācija mūsdienu fiziķu skatījumā.
 • Baldones observatorijas vēsture - mācību ekskursija uz Baldones observatoriju.
 • Zinātnes centra VIZIUM apmeklējums - mācību ekskursija.
 • Kosmiskie izmēri un attālumi.
 • Elektronikas praktikums iesācējiem.
 • Elektronikas inženierija.
 • Satelīttehnologijas.
 • Satelītu lāzerlokācijas mērījumi.
 • Atjaunojamie enerģijas avoti.
 • The first instants of the Universe (ENG)/Pirmie visuma mirkļi.
 • Virtuālās vides izveide izmantojot spēļu dzini.
 • Interaktīvo elementu veidošana programmējot spēļu dzinī.
 • Esošie un nākotnes radioastronomiskie instrumenti .
 • Saules sistēmas mazie ķermeņi un to novērojumu plānošana.
 • Novērojumu datu apstrāde.
 • Ievads astronomisko attēlu apstrādē.
 • Ievads mašīnmācības pielietojumā astronomijā.
 • Meteorīti un nemeteorīti.
 • Visums ārpus redzamās gaismas.
 • Planetārijs un observatorija - ekskursija uz Jaunrades namu un Planetāriju.
 • Irbenes radioteleskopu komplekss.
 • Ekskursija Irbenes radioteleskopu kompleksā.

Nodarbības norisināsies katru trešdienu no plkst. 17:00 līdz 19:00 laika posmā no šī gada 21. septembra līdz 2023. gada 24. maijam zinātnes centrā VIZIUM, Rūpniecības ielā 2. Nodarbības ikvienam interesentam ir bezmaksas! Pieteikties aicināti arī 8.- 9. klašu skolēni, kuriem ir pastiprināta interese par dabaszinātnēm.

Iepriekš nepieciešams piereģistrēties šeit:  www.adre.se/dabaszinatnupetnieki.

Nodarbības notiks latviešu valodā, izņemot vieslekciju par tēmu “The first instants of the Universe”, kas notiks angļu valodā. Mācību gada noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar Gintu Grīnbergu pa tālr. 63607607 vai rakstot uz e-pastu: ginta.grinberga@ventspils.lv.

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” ietvaros.